Influensa

Informationssida

Influensa

Influensa är en minst sagt obehaglig och jobbig virussjukdom som kännetecknas av hosta, värk i muskler och leder, huvudvärk och feber mellan 38-40 grader. Sjukdomen varar normalt i upp till 5 dagar, men man kan vara trött och kraftigt medtagen i ett par veckor efteråt.
 

Influensaepidemi

Influensa har en otäck tendens att vara årligen återkommande, vilket ställer till med problem för många. Lika säkert som att jultomten dyker upp med sitt ”hoo-hoo-hoo” på julafton, lika säkert är det att influensan drabbar oss ungefär vid samma tid på året. Och så har det varit i långeliga tider. Influensa sprids för övrigt genom luften mellan människor.

Den kanske allra mest (ö)kända influensaepidemin i mänsklighetens historia är utan tvivel den så kallade spanska sjukan som härjade 1918-1919. Spanska sjukan orsakade en pandemi vars like världen aldrig skådat vare sig förr eller senare och skördade nästan 100 miljoner människoliv över hela världen. I Sverige dog 38 000 människor till följd av spanska sjukan.

Andra ”kändisar” bland influensaepidemier, dock långt ifrån lika dödliga som spanska sjukan, har gått under namnen Taiwan-influensan och Hongkong-influensan. Influensaepidemier brukar för övrigt få sina namn från det land eller den region där de ursprungligen gör entré. Influensavirus delas ofta in i tre kategorier med olika spridningsgrad.

Influensaepidemier som sprids mellan olika länder och även världsdelar orsakas av influensavirus typ A. Lokala eller regionala utbrott av influensa är ofta orsakade av influensavirus typ B medan influensavirus typ C ”bara” ställer till med eländet som närmast kan beskrivas som en kraftig förkylning.

När det gäller de årligen återkommande epidemiska utbrotten av influensa har man från myndighetshåll i Sverige arbetat fram en beredskapsplan för att om möjligt lindra influensans skadeverkningar. Läkemedelsverket har i samarbete med referensgruppen för antiviral terapi och andra inbjudna experter tagit fram tydliga riktlinjer och behandlingsrekommendationer för att bekämpa den årligen återkommande influensan.

 

Influensavaccin

Det finns ett oräkneligt antal sätt att skydda sig mot influensan, både bra och mindre framgångsrika. Allt ifrån gamla huskurer av mer eller mindre suspekt format där ingredienser som alkohol och stora mängder nypressad citronsaft verkar vara det genomgående temat, till mer medicinskt korrekta sätt som vaccinationer av olika slag. Det allra bästa är nog att inte sätta så stor tilltro till huskurer, eftersom dessa mer sällan har någon egentlig verkan på sjukdomsförloppet.

Influensa beror på en grupp virus tillhörande familjen ortomyxovirus och kan därför inte behandlas med antibiotika. Behandlingen handlar i första hand om vila och rikligt med dryck. Man kan däremot i preventivt syfte vaccinera mot influensa. I synnerhet äldre personer och människor med hjärt- och lungsjukdomar rekommenderas att göra detta. Vissa landsting i Sverige, dock icke alla, erbjuder barn och pensionärer kraftigt rabatterade vaccinationer mot den årligen återkommande influensan. Det finns också receptbelagda antivirala medel som kan dämpa sjukdomen.

Annars är det bästa man kan göra om influensan har slagit till att hålla sig i stillhet, sova mycket och dricka rikliga mängder med vatten. Man förlorar nämligen mycket vätska vid feber. Andra goda råd vid influensa är att vid behov ta febernedsättande och smärtstillande medel och att hålla sig inomhus tills man är frisk igen. Har inte febern försvunnit på en vecka kan det vara läge att uppsöka läkare. Se till att hålla fingrarna ifrån tobak och alkohol. Rökning och starka drycker förlänger nämligen sjukdomsförloppet.


Anpassad sökning
 
Cookies/sekretesspolicy | info@vaccinering.nu |
Vaccinering | Pandemi | Zonterapi | Fågelinfluensan | Epidemi |